Disclaimer

De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verzamelen, samenstellen, bewerken en verspreiden van inhoud van deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.  In geen geval kan de uitgever aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van deze site en de verkochte producten.

Specifiek punt van aandacht voor gebruikers van de Briefingcards: Wij raden u aan advies in te winnen bij een gespecialiseerd jurist voordat u overgaat tot publicatie van een of meerdere afbeeldingen.